Co je doma, to se počítá

V arboretu můžete obdivovat více než 100 druhů našich domácích dřevin. To je téměř 1/2 ze všech druhů, které by se vyskytovaly v přírodě, kdyby ji neovlivňoval člověk. U stromů najdete tabulku se základními informacemi (český a vědecký název, morfologie, ekologické nároky, rozšíření atd.). Na umístění popisných tabulek se podílely Nadační fond prof. Augusta Bayera, nadace Partnership, ŠLP Křtiny a ÚLBDG LDF MENDELU. Sbírka domácích druhů je postupně doplňována dalšími druhy.

TOP