Co skrývají stromy? hra pro rodiny s dětmi (cca 1,1 km)

Který náš strom je nejstarší? A jaký druh se hodí na talíř nebo do lékárny? Zkuste najít 8 stromů ukrytých v arboretu. Každý z nich vám poví svůj příběh. Nezapomeňte si u vchodu vyzvednout hrací kartu se stromovou šifrou. Na konci vás čeká malá odměna.

TOP